Huisregels Brug te Huur

 • De door Brug te Huur opgestelde huisregels dienen nageleefd te worden.
 • Wij werken op afspraak, gaarne vooraf reserveren.
 • De gebruiker/huurder dient aanwijzingen van de beheerder te allen tijde op te volgen.
 • Brug te Huur mag alleen gebruikt worden voor werkzaamheden aan auto’s en motorfietsen, wilt u ergens anders aan werken dan uitsluitend na akkoord van de beheerder.
 • Het werken en sleutelen aan auto’s, motorfietsen is geheel voor eigen risico.
 • Controleer het gereedschap alvorens u hiermee begint en meld eventuele defecten.
 • Er geldt binnen en buiten het pand van Brug te Huur een algeheel open vuur en rookverbod.
 • Er geldt tevens binnen en buiten het pand van Brug te Huur een geheel verbod op het nuttigen van alcoholische dranken en drugs.
 • Voor kinderen en huisdieren is Brug te Huur verboden terrein, mits anders overeengekomen met de beheerder.
 • De gebruiker/huurder wordt geacht voldoende kennis en vaardigheid te hebben om het gereedschap veilig te kunnen gebruiken.
 • De gebruiker/huurder wordt geacht de gereedschappen alleen te gebruiken op de manier waarvoor deze bedoeld zijn.
 • Schade en/of vermissing van de inventaris dient gemeld en vergoed te worden.
 • Bijzondere handelingen en gebruik speciaal gereedschap alleen na toestemming beheerder.
 • Lasapparatuur is alleen beschikbaar voor (aantoonbaar) ervaren gebruikers.
 • Oude olie, filters, accu’s en metalen(-onderdelen) kunnen in overleg met de beheerder tegen betaling achtergelaten worden
 • De directie is niet aansprakelijk voor materiële alsmede immateriële schade die voortkomt uit zelfwerkzaamheden.
 • Het gereedschap dient na afloop van de werkzaamheden weer netjes en schoon op de daarvoor bestemde plekken te worden achtergelaten.
 • De werkplek moet schoon worden achtergelaten. Indien de werkplek niet schoon is, brengen wij €150,00 in rekening.
 • Bij diefstal, vernieling of in gebreke blijven van de betaling doen wij aangifte bij de politie.
 • Wij werken niet op rekening. Er kan zowel contant als via PIN betaald worden.
 • Vloeistoffen mogen vervangen worden en dienen in de daarvoor bestemde opvangbak gedaan te worden.
 • Auto’s mogen niet in en om Brug te Huur gewassen worden in verband met milieuregels.
 • Verhuur van de garage/het gereedschap geschiet per heel uur. Indien u langer gebruik wenst te maken van de garage dan afgesproken tijd, dan is dit alleen mogelijk in overleg met de beheerder en mits er geen andere afspraak gepland staat.
 • Mocht u niet in staat zijn om op uw gereserveerde tijd te komen dan hanteren wij een opzegtermijn van 24 uur. Indien u niet vroegtijdig annuleert berekenen wij 50% van de huurkosten.
 • Brug te Huur heeft het recht uw afspraak ten alle tijden te verzetten.
 • Legitimatie en borg (150 euro) is verplicht.
 • Bij ongewenst gedrag behoud het personeel het recht u te verzoeken het pand te verlaten.